ISO 9001 NEDİR?

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemlerinin kurulması esnasında uygulanması gereken şartların belirtildiği tanımlandığı, belgelendirme denetimine tabi olan; bir ürünün üretiminden ya da hizmet sunumundan, müşteriye ulaştığı yere kadar her süreçte müşterinin beklenti ve gereksinimlerini karşılayarak kaliteyi güvence altına alan, tüm bu süreçlerde müşteri memnuniyetini ön planda tutan standarda verilen belgenin adıdır. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemine kurumsallaşmak ve sürekli iyileşmek isteyen küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeler ihtiyaç duyar. Üretim Sektörü´nden Hizmet Sektörü´ne kadar tüm sektörlerde uygulanabilir. Firmaların bünyesindeki satın alma, üretim, kalite kontrol, pazarlama ve satış sonrası destek süreçlerinin iyi planlanmaması kontrol edilmemesi ve olası düzensizliklere karşı önlem alınmaması ürün ve hizmet kalitesinde düşüş, maliyetlerde artış, zaman kaybı, yanlış kurum imajı, müşteri şikâyetleri gibi olumsuzluklar ve kayıplara sebep olmaktadır.

ISO 9001’in FAYDALARI NEDİR?

Uluslararası geçerliliğe sahip ISO 9001 belgesi ile piyasa koşullarında rekabet şansının artması,
Pazar Payının Genişlemesi,
Uluslararası ticari avantajlardan yararlanma,
Ürün-Hizmet sunumunda tutarlı bir yapı sergileme,
Müşteri beklentileri doğrultusunda ürün-hizmet sunumu,
Yönetim standardı oluşturularak kurumsallaşma,
Verimliliğin ve karlılığın artması,
Müşteri odaklı yaklaşımın benimsenmesi,
Müşterilerle aynı dilin konuşulması,
Sürekli gelişen ve iyileşen bir kurum olmak,
İşlerin ilk seferde doğru yapılmasını kolaylaştırmak,
Genel performansın sürekli iyileşmesi,
Hatalardan ve kalitesiz işten kaynaklanan maliyetlerin azalması,
Firma içi iletişimin gelişmesi,
Çalışanların katılıma teşvik edilmesi

ISO 9001’i KİMLER UYGULAYABİLİR?

ISO 9001 Standardının bütün gereklilikleri genel olup, tiplerine, büyüklüklerine ve sağladıkları ürün veya hizmetlere bakılmaksızın bütün kuruluşlara uygulanabilir olması amaçlanmıştır. Bu sebeple sürekli iyileştirmeyi amaç edinmiş, etkin bir Kalite Yönetim Sistemi oluşturmak isteyen tüm kuruluşlarca uygulanabilir. Bu konuda sektör veya ölçek olarak bir kısıtlama bulunmamaktadır.

ISO 9001’in TEMEL İLKELERİ NEDİR?
MÜŞTERİ ODAKLILIK

Kuruluşlar müşterilerine bağlı olarak yaşarlar. Bu nedenle mevcut ve Gelecekteki müşteri ihtiyaçlarının iyi anlaşılması, müşteri isteklerinin Karşılanması ve müşteri beklentilerinin karşılanması için çalışmaları Gerekir. Mal veya hizmeti alan, diğer bir ifade ile yönetim veya örgütün varoluş nedeni olan müşteri ve kitlenin memnuniyetini sağlamaya odaklanmak demektir.

LİDERLİK

Liderler, kuruluşun varlık amacını ve geleceğini belirlerler. Çalışanların tümünün kuruluşun belirlenen hedeflerine ulaşması için Çalışmaları konusunda gerekli ortam oluşturulmalıdır. Liderlik, bir yöneticinin hem faaliyetleri hem de davranışları ile ilgilidir. Başarılı yönetici ve yöneticilik becerisi, sezgi ya da kişisel deneyimler, yöneticilikte liderliğe giden yolu belirler. Lider her hangi birisi değil, onu lider yapan özellikleri var, ancak, lider kişi sadece özellikleriyle değil, hareketleriyle de peşindekileri sürükleyen kişidir.

ÇALIŞANLARIN KATILIMI

Tüm seviyedeki çalışanlar kuruluşun varlığıdır ve hepsinin katılımı Kendi Yeteneklerinin kuruluşun yararına kullanılmasını sağlayacaktır. Örgütte çalışan herkesin, fiziksel ve zihinsel gücünü kullanarak kurumun performansını ve hizmet kalitesini artırmaya çalışması; yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya iletişim yollarını iyi kullanarak, ve yaptığı işi kaliteli yaparak, diğer bölümlerde çalışan personelin beklentilerini tatmin etmesi demektir.

SÜREÇ YAKLAŞIMI

Faaliyetler ve ilgili kaynaklar bir süreç olarak yönetildiğinde istenilen Sonuçlar daha verimli olarak elde edilecektir. Bir örgütte yapılan işler, birbirleriyle ilişkili birçok süreçten (işlemler dizisi) oluşur. İşte süreç yönetimi, bu süreçlerin tanımlanması, bu süreçler arasındaki ilişkilerin çözümlenmesi, süreç sahiplerinin belirlenmesi ve süreç performansını ölçmek için standartlar belirlenmesi olarak açıklanabilir.

YÖNETİM İÇİN SİSTEM YAKLAŞIMI

Birbiri ile ilişkili süreçlerin bir sistem olarak tanımlanması, anlaşılması ve Yönetilmesi; kuruluşun hedeflerine daha verimli ve daha etkin bir şekilde Ulaşmasına katkıda bulunacaktır.

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME

Sürekli iyileştirme şirketin tüm faaliyetlerinde sürekli bir hedefi Olmalıdır. "Hiç bir şey mükemmel değildir" anlayışıyla hareket ederek, her zaman işi daha da geliştirme ve iyileştirmeye çalışmak ve işi sürekli olan 'değişim' paralelinde yeni hedeflere yöneltmek anlamına gelir. Bu sürekli iyileştirme sürecinin temelinde PUKO döngüsü bulunmaktadır.

KARAR VERME İÇİN GERÇEKÇİ YAKLAŞIM

Etkin kararlar veri ve bilgilerin analiz sonuçlarına dayanmalıdır. Eldeki gerçek bilgilerin sistematik bir şekilde kullanılması ile doğru bir ölçme ve değerlendirme yapmak, doğru kararlar almak ve doğru işler yapmaktır.

KARŞILIKLI YARAR ESASINA DAYANAN TEDARİKÇİ İLİŞKİSİ

Kuruluş ve tedarikçileri birbirlerine bağımlıdır ve karşılıklı yarara dayanan Bir ilişki her ikisinin de değer yaratma yeteneğini arttıracaktır.
Talep Formu
.