ISO 14001 NEDİR?

ISO 14001 belgesi, kuruluşların çevre sorumluluklarını daha iyi karşılamalarına ve çevreyle ilgili maliyet tasarrufunda bulunmalarına yardımcı olan bir ISO belgesidir.

ISO 14001 BELGESİNİN FAYDALARI

• Maliyetlerinizi düşürerek tasarruf etmenizi sağlar. Böylece daha düşük operasyon el maliyetlerle çalışabilirsiniz.
• Atıkların azaltılması ve verimlilik artışını sağlar.
• Çevre mevzuatına uyum seviyelerinin iyileştirilmesini sağlar.
• Mevzuat değişikliklerine ayak uydurarak sorunların giderilmesi ve uyumluluğun sağlanması için yeterli zamana sahip olmanızı sağlar.
• Yeni müşteriler ve iş ortaklarına daha fazla erişim sağlar.
• Kuruluşunuzu büyütmek için rekabet avantajı sağlar.
• Yeni pazarlara erişiminizin önündeki gereklilik engellerini kaldırır.

ISO 14001 BELGESİ SİZE HANGİ ALANLARDA YARDIMCI OLUR?
BÜYÜME

• Çevresel etkilerinizin önemini tanımlar.
• Çevresel etkilerinizi yönetmek için etkili operasyon el kontrolleri uygular.
• Doğal malzemelerin etkin kullanımını geliştirir.

UYUM

• ISO 14001 sisteminizi kurarken, uygularken ve muhafaza ederken yasal gereklilikleri göz önünde bulundurmanızı sağlar.
• Geçerli yasal gereklilikleri yerine getirme taahhüdünde bulunmanızı sağlar.
• Çalışanlara ve ilgili 3'üncü taraflara yasal ve diğer gerekliliklere uyduğunuz bilgisini iletmenizi sağlar.

İTİBAR

• Çevresel etkilerin öncelik taşıdığını gösterir.
• Menfaat sahiplerine en iyi uygulama sistemlerinin bulunduğuna dair güvence verir.
• Sürdürülebilir kalkınmayı sürekli geliştirmenizi sağlar.
ALGI

• Etik ve güvenilir bir organizasyon olduğunuzu gösterir.
• Uluslararası olarak tanınmaktadır.
• Yurtiçi ve yurtdışındaki müşteriler ve tedarikçilerle kalıcı ortaklıklar kurmanıza yardımcı olur.

YAŞAM DÖNGÜSÜ

• Yaşam döngüsü aşamaları boyunca kontrolünüzü değerlendirmenize yardımcı olur.
• Tedarik zincirinizin uzunluğunu ve bütünlüğünü dikkate alır.
• Ürününüzün içeriğini değil, kuruluşunuzdan nasıl gönderildiğini değerlendirir.
Talep Formu
.