ISO 31000:2009


ISO 31000 NEDİR?

ISO 31000 risk yönetimi için uluslararası standarttır. Bu standart kapsamlı ilke ve yönergeler sağlayarak şirketlere risk analizleri ve risk değerlendirmelerinde yardım eder. İster kamu, ister özel, ya da sosyal alanda çalışın, planlama, yönetim faaliyetleri ve iletişim süreçlerine uygulanabildiği için ISO 31000 standardından yarar sağlayacaksınız. Tüm kuruluşlar riski bir ölçüye kadar yönetirken, bu standardın en iyi uygulama tavsiyeleri yönetim tekniklerini iyileştirmek ve iş yerinde her an iş güvenliği ve sağlığını hâkim kılmak için geliştirilmiştir.

ISO 31000 ilke ve yönergelerini şirketinizde uygulayarak operasyon el verimi, yönetim ve hissedar güvenini arttıracak, kayıpları en aza indireceksiniz. Bu uluslararası standart sağlık ve güvenlik performansını pekiştirmenizde, karar süreci için sağlam bir temel oluşturmanıza ve tüm alanlarda proaktif yönetimi teşvik etmenizde yardımcı olur.

YARARLARI NEDİR?

• Operasyonel verimi ve yönetimi proaktif olarak geliştirir

• Hissedarlarda risk yönetiminize yönelik güven oluşturur

• Kayıpları en aza indirmek için risk analizine yönelik yönetim sistemi kontrolleri uygular

• Yönetim sisteminin performansını ve direncini arttırır

• Değişime etkili cevap vererek siz büyürken şirketinizi korur


Talep Formu